Dàn đề là gì ? Các loại dàn đề đặc biệt, hiệu quả nhất hiện nay

Dàn đề là gì ?

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về dàn đề là gì ? Bên cạnh đó, chúng ta sẽ cùng áp dụng chiến thuật đánh đề dàn cho hiệu quả. Mời anh em cùng admin xsmb blog tham khảo ngay bên dưới.

Dàn đề là gì ? Các loại dàn đề đặc biệt, hiệu quả nhất hiện nay
Dàn đề là gì ? Các loại dàn đề đặc biệt, hiệu quả nhất hiện nay

Xem thêm: Đăng ký Win2888 đánh lô đề siêu lợi nhuận 1 ăn 99.5

LINK ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Dàn đề là gì ?

Dàn đề là một tổng hợp những cặp số được soi cầu đánh đề. Một tổng hợp những cặp số này không cố định là bao nhiêu số nhưng phải ít hơn 80. Vì giải thưởng là đánh 1 ăn 80 mà chúng ta đánh hơn 80 số thì lỗ ah.

Đánh đề theo dàn có tỷ lệ thắng rất cao. Đánh đề theo dàn cũng là cách chơi an toàn, ít vốn hơn đánh lô. Đây là cách mà nhiều anh em đang lựa chọn để chơi mỗi ngày. Anh em hãy tham khảo thêm các bài viết trong chuyên mục bí kíp lô đề.

Các loại dàn đề cần phải biết

Có rất nhiều thể loại dàn đề. Từ dàn theo tổng, đuôi, bộ số, 29 con, 36 con …. Để áp dụng vào việc nuôi đề. Anh em cần phải nắm rõ được là chúng ta đang chơi dàn nào.

Bên dưới, mời anh em cùng tham khảo những dàn đề phổ biến nhất hiện nay.

Lưu ý: Bài viết này admin chỉ giới thiệu cho anh em biết về dàn đề là gì ? Còn làm thế nào để soi cầu ra đề dàn thì chúng ta sẽ thảo luận trong bài viết khác.

Dãy số xếp theo Tổng.

Tổng 0: 19,91,28,82,37,73,46,64,55,00,
Tổng 1: 01,10,29,92,38,83,47,74,56,65,
Tổng 2: 02,20,39,93,48,84,57,75,11,66,
Tổng 3: 03,30,12,21,49,94,58,85,67,76,
Tổng 4: 04,40,13,31,59,95,68,86,22,77,
Tổng 5: 05,50,14,41,23,32,69,96,78,87,
Tổng 6: 06,60,15,51,24,42,79,97,33,88,
Tổng 7: 07,70,16,61,25,52,34,43,89,98,
Tổng 8: 08,80,17,71,26,62,35,53,44,99,
Tổng 9: 09,90,18,81,27,72,36,63,45,54,

Dãy số xếp theo đầu.

Đầu 0: 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
Đầu 1: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
Đầu 2: 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
Đầu 3: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
Đầu 4: 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
Đầu 5: 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
Đầu 6: 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
Đầu 7: 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
Đầu 8: 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
Đầu 9: 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,

Dàn đề xếp theo đuôi.

Đuôi 0: 00,10,20,30,40,50,60,70,80,90,
Đuôi 1: 01,11,21,31,41,51,61,71,81,91,
Đuôi 2: 02,12,22,32,42,52,62,72,82,92,
Đuôi 3: 03,13,23,33,43,53,63,73,83,93,
Đuôi 4: 04,14,24,34,44,54,64,74,84,94,
Đuôi 5: 05,15,25,35,45,55,65,75,85,95,
Đuôi 6: 06,16,26,36,46,56,66,76,86,96,
Đuôi 7: 07,17,27,37,47,57,67,77,87,97,
Đuôi 8: 08,18,28,38,48,58,68,78,88,98,
Đuôi 9: 09,19,29,39,49,59,69,79,89,99,

Dãy số xếp theo bộ số:

Bộ 00: 00,55,05,50,
Bộ 11: 11,66,16,61,
Bộ 22: 22,77,27,72,
Bộ 33: 33,88,38,83,
Bộ 44: 44,99,49,94,
Bộ 01: 01,10,06,60,51,15,56,65,
Bộ 02: 02,20,07,70,25,52,57,75,
Bộ 03: 03,30,08,80,35,53,58,85,
Bộ 04: 04,40,09,90,45,54,59,95,
Bộ 12: 12,21,17,71,26,62,67,76,
Bộ 13: 13,31,18,81,36,63,68,86,
Bộ 14: 14,41,19,91,46,64,69,96,
Bộ 23: 23,32,28,82,73,37,78,87,
Bộ 24: 24,42,29,92,74,47,79,97,
Bộ 34: 34,43,39,93,84,48,89,98,

Dàn chẵn chẵn gồm 25 số

Chẵn chẵn có nghĩa là đầu và đuôi của cặp số đề đều là con số chẵn gồm: (2-4-6-8-0) Đem ghép lại với nhau thành dàn chẵn chẵn. Dãn này trong khi chơi thường được gọi là bao sân chẵn chẵn.

00.22.44.66.88.02.20.04.40.06.60.08.80.
24.42.26.62.28.82.46.64.48.84.68.86

Dàn lẻ lẻ gôm 25 số

Dàn này cũng giống như cách tính trên cảu dàn chẵn chẵn, chỉ khác là các con số trong dàn đều là số lẻ.

11.33.55.77.99.13.31.15.51.17.71.19.91.
35.53.37.73.39.93.57.75.59.95.79.97

Dàn đề chẵn lẻ gồm 25 số

Mọi người cần lưu ý từ ” chẵn” được đứng trước từ lẻ và ngược lại nhé. Theo quy định bất thành văn từ (Chẵn) đứng trước thì được hiểu là dàn chẵn lẻ hoặc dàn chẵn chẵn. Gồm các con số chẵn đứng đằng trước là (0.2.4.6.8) và đằng sau là các con số lẻ là (1.3.5.7.9)

01.03.05.07.09.21.23.25.27.29.41.43.45.
47.49.61.63.65.67.69.81.83.85.87.89

Dàn lẻ chẵn gồm 25 số

Kiểu dàn này ngược lại với dàn chẵn lẻ. Các con số đứng trước là con số lẻ (1.3.5.7.9) và các con số đứng đằng sau là những con số chẵn (0.2.4.6.8)

10.12.14.16.18.30.32.34.36.38.50.52.
54.56.58.70.72.74.76.78.90.92.94.96.98

Dãy số xếp theo chạm:

  • Chạm 0: 01,10,02,20,03,30,04,40,05,50,06,60,07,70,08,80,09,90,00
  • Chạm 1: 01,10,12,21,13,31,14,41,15,51,16,61,17,71,18,81,19,91,11
  • Chạm 2: 02,20,12,21,23,32,24,42,25,52,26,62,27,72,28,82,29,92,22

–> Tương tự với các chạm khác. 1 chạm là tất cả các số có dính số đó. Ví dụ chạm 0 là tất cả các số có dính 0. (Đầu 0 + đít 0)

Nhận biết các loại dàn đề trong lô đề miền bắc

Mỗi dàn đề đều có quy luật của nó và được giới lô đề tổng hợp và theo dõi quy luật đi của nó. Nhưng không dàn nào chạy ổn định mãi được, nó sẽ thay đổi khung ngày về mà không cơ sở nào báo hiệu cho chúng ta biết trước được.

Nói chung, các dàn mà chúng tôi đã cập nhật ra đây chỉ dành cho người mới biết chơi. Những người chơi có kinh nghiệm họ thường tự tìm cho mình một dàn dựa vào cầu đề của chính họ

Dàn Nhỏ Nhỏ (25 số)

00,11,22,33,44,01,10,02,20,03,30,04,40,
12,21,13,31 ,14,41,23,32,24,42,34,43

Dàn To To (25 số)

55,66,77,88,99,56,65,57,75,58,85,59,
95,67,76,68,86 ,69,96,78,87,79,97,89,98

Dàn Nhỏ To (25 số)

05,06,07,08,09,15,16,17,18,19,25,26,
27,28,29,35,36 ,37,38,39,45,46,47,48,49

Dàn đề To Nhỏ (25 số)
90,91,92,93,94,80,81,82,83,84,70,71
,72,73,74,60,61 ,62,63,64,50,51,52,53,54

Dàn chia Ba (34 số)

00,03,06,09,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48
,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78,81,84,87,90,93,96,9 9

Dàn chia Ba – Dư 1 (33 số)

01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49
52,55,58,61,64,67,70,73,76,79,82,85,88,91,94,97

Dàn chia Ba – Dư 2 (33 số)

02,05,08,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50
,53,56,59,62,65,68,71,74,77,80,83,86,89,92,95,98

Dàn 0-5 (36 số)

00,01,02,03,04,05,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24
,25,30,31,32,33,34,35,40,41,42,43,44,45,50,51,52,5 3,54,55

Dàn 1-6 (36 số)

11,12,13,14,15,16,21,22,23,24,25,26,31,32,33,34,35
,36,41,42,43,44,45,46,51,52,53,54,55,56,61,62,63,6 4,65,66

Dàn 2-7 (36 số)

22,23,24,25,26,27,32,33,34,35,36,37,42,43,44,45,46
,47,52,53,54,55,56,57,62,63,64,65,66,67,72,73,74,7 5,76,77

Dàn 3-8 (36 số)

33,34,35,36,37,38,43,44,45,46,47,48,53,54,55,56,57
,58,63,64,65,66,67,68,73,74,75,76,77,78,83,84,85,8 6,87,88

Dàn 4-9 (36 số)

44,45,46,47,48,49,54,55,56,57,58,59,64,65,66,67,68
,69,74,75,76,77,78,79,84,85,86,87,88,89,94,95,96,9 7,98,99

Dàn Hiệu 0 (10 số)

00,11,22,33,44,55,66,77,88,99

Dàn Hiệu 1 (20 số)

01,10,12,21,23,32,34,43,45,54,56,65,67,76,78,87,89 ,98,90,09

Dàn Hiệu 2 (20 số)

02,20,24,42,46,64,68,86,80,08,13,31,35,53,57,75,79 ,97,91,19

Dàn Hiệu 3 (20 số)

03,30,36,63,69,96,92,29,25,52,58,85,81,18,41,14,74 ,47,07,70

Dàn Hiệu 4 (20 số)

04,40,48,84,82,28,26,62,60,06,15,51,59,95,93,39,37 ,73,71,17

Dàn Hiệu 5 (10 số)

05,50,16,61,27,72,38,83,49,94

Kết Thúc

Bên trên là toàn bộ những thông tin anh em cần nắm vững về dàn đề là gì. Khi hiểu được thế nào gọi là đề dàn thì anh em cần phải học cách vào tiền cho hợp lý. Các dàn bên trên được người chơi áp dụng rất nhiều. Anh em hãy tham khảo, nếu trùng máu ở dàn nào thì có thể vào tiền luôn nhé.

Chúc an hem luôn dành chiến thắng.

Xem thêm: Đánh lô đề như thế nào để luôn dành chiến thắng ?

Bạn cũng có thể thích

Bình Luận

avatar